Contact.!

Atakent-Expo,
Timiryazev St 42, Almaty 050057, Kazakistan.